Prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Dyrektorka BM@Poznań, Ekspertka (akwizycja języka, fonetyka & fonologia)
Zakres obowiązków Zainteresowania badawcze