Dr Agnieszka Lijewska
Dr Agnieszka Lijewska
Ekspertka (psycholingwistyka), koordynacja współpracy z oddziałem BM@Kraków
Zakres obowiązków