Dr Anna Balas
Dr Anna Balas
Ekspertka (fonetyka & fonologia), koordynacja działań popularyzujących naukę
Zainteresowania badawcze