Mgr Iga Krzysik
Mgr Iga Krzysik
Koordynatorka mediów społecznościowych
Zakres obowiązków Zainteresowania badawcze