Prof. UAM dr hab. Magdalena Wrembel
Prof. UAM dr hab. Magdalena Wrembel
Wicedyrektorka, Ekspertka (akwizycja języka, fonetyka & fonologia)
Zakres obowiązków Zainteresowania badawcze