Bilingualism Matters @Poznań

Oddział Bilingualism Matters na Wydziale Anglistyki
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Prowadzimy badania nad dwu- i wielojęzycznością
  oraz upowszechniamy ich wyniki
 • Zwiększamy świadomość
  na temat zalet dwu- i wielojęzyczności oraz wyzwań jakie stwarzają
 • Wspieramy regulacje prawne i praktyki
  które promują różnorodność językową oraz dwu- i wielojęzyczność

Internetowy konkurs Treedioms pod patronatem BM@Poznań

W dniach 8-21 czerwca 2024 odbędzie się internetowy konkurs idiomów języka angielskiego, organizowany przez projekt Treedioms online idiom dictionary. Platforma Treedioms to interaktywny słownik, stworzony w celu ułatwienia procesu przyswajania wyrażeń idiomatycznych języka angielskiego. Zaprojektowaną przez trzech studentów stronę internetową odwiedziło już ponad 8 tysięcy użytkowników w przeciągu roku aktywności. Konkurs internetowy odbywa się za pośrednictwem strony Treedioms, gdzie codziennie ukazywać się będą zadania, ułożone w celu poprawienia znajomości idiomów. W związku z promocją nauki języków obcych oraz wielojęzyczności, konkurs został objęty patronatem honorowym przez centrum Bilingualism Matters@Poznań. Osoby uczestniczące w przedsięwzięciu będą miały okazję opanować frazy wybrane spośród najbardziej popularnych idiomów używanych na co dzień w języku angielskim. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy założyć konto na platformie Treedioms i rozpocząć zabawę w postaci rozwiązywania zadań! Po zakończeniu 14-dniowego kursu zadań, dla najlepszych użytkowników przewidziane są nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube - umieszczamy tam filmy z wykładów i warsztatów organizowanych przez BM@Poznań. Zapraszamy też, by dołączyli Państwo do naszej grupy na Facebooku.

O nas

Jako jeden z oddziałów Bilingualism Matters — międzynarodowego centrum przy Uniwersytecie w Edynburu, Bilingualism Matters @Poznań na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stawia sobie za cel rozpowszechnianie wiedzy na temat dwu- i wielojęzyczności oraz wielokulturowości. Chcemy prowadzić dyskusję na temat wyzwań, jakie przedstawiają w dwudziestym pierwszym wieku te zjawiska — zarówno w kręgach akademickich jak i lokalnych społecznościach. Bilingualism Matters @Poznań współpracuje z rodzicami, nauczycielami i sektorem publicznym.

Nasze cele:

 • Zwiększanie świadomości o dwu/wielojęzyczności
 • Propagowanie regulacji wspierających te zjawiska w edukacji
 • Upowszechnianie wyników badań
 • Wspomaganie świadomych decyzji dotyczących użytkowania i uczenia się języków
 • Promowanie wiedzy dotyczącej różnorodności językowej w Polsce i poza jej granicami
 • Wspieranie kultywacji języków mniejszości
 • Nawiązywanie kontaktów z innymi oddziałami BM

Docelowi odbiorcy:

 • Rodzice chcący wychowywać dziecko dwujęzycznie
 • Uczniowie klas dwujęzycznych oraz ich rodzice
 • Nauczyciele i dyrektorzy szkół prowadzących programy dwujęzyczne
 • Przyszli nauczyciele
 • Studenci Wydziału Anglistyki oraz całego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Władze miejskie i oświatowe
 • Ogół społeczeństwa

Zespół

Zasoby

Partnerzy

Aktualności

Szkoła letnia dla studentek z Ukrainy

W dniach 16-22 kwietnia 2023 odbyła się szkoła letnia dla studentek studiujących na uczelniach w Ukrainie organizowana przez Wydział Anglistyki i Bilingualism Matters@Poznań w ramach programu NAWA. Tematem przewodnim zajęć prowadzonych w pałacu w Dębinie była wielojęzyczność - MULTILINGUALISM: RESEARCH AND LANGUAGE LEARNING PERSPECTIVES. Warsztaty prowadzone były przez prof. Annę Ewert, dr Iwonę Łęską-Drajerczak oraz prof. Magdalenę Wrembel (koordynatorkę szkoły letniej). Przedstawiciele WA wraz z Prodziekanem prof. Radosławem Dylewskim oraz Prorektorem UAM prof. Rafałem Witkowskim uczestniczyli również w wieczorze ukraińskim zorganizowanym przez uczestniczki szkoły letniej. Wizyta na Wydziale Anglistyki była z kolei okazją do zapoznania się z badaniami eksperymentalnymi prowadzonymi w WA Labs oraz do spotkania z przedstawicielami Rady Studenckiej. Szkoła była znakomitą okazją do wymiany myśli i doświadczeń naukowych, językoznawczych i kulturowych oraz wyrazem wsparcia dla naszych ukraińskich uczelni partnerskich.

Warsztaty online dla rodziców dwujęzycznych dzieci

Prowadzenie: mgr Agata Kryształowska, nauczycielka polonijna oraz trenerka nauczycieli i rodziców dwujęzycznych dzieci w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Data: 1.12.2020