Bilingualism Matters @Poznań

Oddział Bilingualism Matters na Wydziale Anglistyki
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Prowadzimy badania nad dwu- i wielojęzycznością
  oraz upowszechniamy ich wyniki
 • Zwiększamy świadomość
  na temat zalet dwu- i wielojęzyczności oraz wyzwań jakie stwarzają
 • Wspieramy regulacje prawne i praktyki
  które promują różnorodność językową oraz dwu- i wielojęzyczność
Zapraszamy do udziału w warsztatach dla grona pedagogicznego ze szkół, w których uczą się dzieci i młodzież z Ukrainy oraz innych zainteresowanych.
 1. 24.11 g. 15-16.30 w siedzibie BM przy ul. Św. Marcin 78: Dr Olha DEMYDENKO Ukraiński światopogląd i sposoby komunikacji oraz Serhii BIALONOVYCH Etno-kulturowe cechy osobowości ukraińskich nastolatków i ich wpływ na proces uczenia się
 2. 25.11 g. 12-13.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Łozowa 77 (Aula): Dr Olha DEMYDENKO oraz Kateryna USTYMENKO Specyfika zrozumienia i odbioru ukraińskich dzieci i interakcje z nimi
Pełen opis (w j. pol. i ukr.)

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Centrum Edukacji Obywatelskiej dotyczącym integracji edykacyjnej w szkołach przyjmujących uczniów-migrantów, patrz sekcja Zasoby.

Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube - umieszczamy tam filmy z wykładów i warsztatów organizowanych przez BM@Poznań. Zapraszamy też, by dołączyli Państwo do naszej grupy na Facebooku.

O nas

Jako jeden z oddziałów Bilingualism Matters — międzynarodowego centrum przy Uniwersytecie w Edynburu, Bilingualism Matters @Poznań na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stawia sobie za cel rozpowszechnianie wiedzy na temat dwu- i wielojęzyczności oraz wielokulturowości. Chcemy prowadzić dyskusję na temat wyzwań, jakie przedstawiają w dwudziestym pierwszym wieku te zjawiska — zarówno w kręgach akademickich jak i lokalnych społecznościach. Bilingualism Matters @Poznań współpracuje z rodzicami, nauczycielami i sektorem publicznym.

Nasze cele:

 • Zwiększanie świadomości o dwu/wielojęzyczności
 • Propagowanie regulacji wspierających te zjawiska w edukacji
 • Upowszechnianie wyników badań
 • Wspomaganie świadomych decyzji dotyczących użytkowania i uczenia się języków
 • Promowanie wiedzy dotyczącej różnorodności językowej w Polsce i poza jej granicami
 • Wspieranie kultywacji języków mniejszości
 • Nawiązywanie kontaktów z innymi oddziałami BM

Docelowi odbiorcy:

 • Rodzice chcący wychowywać dziecko dwujęzycznie
 • Uczniowie klas dwujęzycznych oraz ich rodzice
 • Nauczyciele i dyrektorzy szkół prowadzących programy dwujęzyczne
 • Przyszli nauczyciele
 • Studenci Wydziału Anglistyki oraz całego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Władze miejskie i oświatowe
 • Ogół społeczeństwa

Zespół

Zasoby

Partnerzy

Aktualności

Warsztaty online dla rodziców dwujęzycznych dzieci

Prowadzenie: mgr Agata Kryształowska, nauczycielka polonijna oraz trenerka nauczycieli i rodziców dwujęzycznych dzieci w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Data: 1.12.2020

Kontakt

 

Napisz do nas
 • bilingualismmatters@amu.edu.pl
Media społecznościowe
 • facebook
 • twitter
 • instagram
Dyżury ekspertów
 • (konsultacje zdalne)
Nasz adres
 • BILINGUALISM MATTERS @POZNAN
Collegium Martineum
ul. Święty Marcin 78
61-809 Poznań
Google Maps