Bilingualism Matters @Poznań

Oddział Bilingualism Matters na Wydziale Anglistyki
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Prowadzimy badania nad dwu- i wielojęzycznością
  oraz upowszechniamy ich wyniki
 • Zwiększamy świadomość
  na temat zalet dwu- i wielojęzyczności oraz wyzwań jakie stwarzają
 • Wspieramy regulacje prawne i praktyki
  które promują różnorodność językową oraz dwu- i wielojęzyczność
Tytuł prezentacji: Ukrainian students after a year of war: study-abroad experience, war trauma, challenges, and needs as part of a project The effects of culture shock and war trauma on bilingual language acquisition in the context of education in a new language environment
 1. Prelegent: Dr.Olha Demydenko, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
 2. Kiedy: March 13, 2023, 15:00
 3. Gdzie: Main auditorium, Faculty of English, AMU, Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
 4. Streszczenie:
  The talk by Dr.Olha Demydenko will be dedicated to the discussion of the results of a survey conducted among Ukrainian students as part of the project “The effects of culture shock and war trauma on bilingual language acquisition in the context of education in a new language environment”. The talk will focus on the Ukrainian students’ study-abroad experience gained during the war in Ukraine, traumatic stress, challenges as well as their current needs in the motherland and abroad. The survey was organized in order to find the most efficient ways to support the students in the turbulent times nowadays. The study findings will be analysed with respect to the contemporary psychological and pedagogical approaches to decreasing culture shock and war trauma symptoms. The project aims include, among others, the development of practical recommendations to the educational institutions dealing with cultural adaptation of the Ukrainian refugees.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Centrum Edukacji Obywatelskiej dotyczącym integracji edykacyjnej w szkołach przyjmujących uczniów-migrantów, patrz sekcja Zasoby.

Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube - umieszczamy tam filmy z wykładów i warsztatów organizowanych przez BM@Poznań. Zapraszamy też, by dołączyli Państwo do naszej grupy na Facebooku.

O nas

Jako jeden z oddziałów Bilingualism Matters — międzynarodowego centrum przy Uniwersytecie w Edynburu, Bilingualism Matters @Poznań na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stawia sobie za cel rozpowszechnianie wiedzy na temat dwu- i wielojęzyczności oraz wielokulturowości. Chcemy prowadzić dyskusję na temat wyzwań, jakie przedstawiają w dwudziestym pierwszym wieku te zjawiska — zarówno w kręgach akademickich jak i lokalnych społecznościach. Bilingualism Matters @Poznań współpracuje z rodzicami, nauczycielami i sektorem publicznym.

Nasze cele:

 • Zwiększanie świadomości o dwu/wielojęzyczności
 • Propagowanie regulacji wspierających te zjawiska w edukacji
 • Upowszechnianie wyników badań
 • Wspomaganie świadomych decyzji dotyczących użytkowania i uczenia się języków
 • Promowanie wiedzy dotyczącej różnorodności językowej w Polsce i poza jej granicami
 • Wspieranie kultywacji języków mniejszości
 • Nawiązywanie kontaktów z innymi oddziałami BM

Docelowi odbiorcy:

 • Rodzice chcący wychowywać dziecko dwujęzycznie
 • Uczniowie klas dwujęzycznych oraz ich rodzice
 • Nauczyciele i dyrektorzy szkół prowadzących programy dwujęzyczne
 • Przyszli nauczyciele
 • Studenci Wydziału Anglistyki oraz całego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Władze miejskie i oświatowe
 • Ogół społeczeństwa

Zespół

Zasoby

Partnerzy

Aktualności

Warsztaty online dla rodziców dwujęzycznych dzieci

Prowadzenie: mgr Agata Kryształowska, nauczycielka polonijna oraz trenerka nauczycieli i rodziców dwujęzycznych dzieci w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Data: 1.12.2020

Kontakt

 

Napisz do nas
 • bilingualismmatters@amu.edu.pl
Media społecznościowe
 • facebook
 • twitter
 • instagram
Dyżury ekspertów
 • (konsultacje zdalne)
Nasz adres
 • BILINGUALISM MATTERS @POZNAN
Collegium Martineum
ul. Święty Marcin 78
61-809 Poznań
Google Maps